Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΤο Πανεπιστήμιο Θράκης γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας οργανώνοντας διεθνές συνέδριο με τίτλο Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία (9-11 Οκτωβρίου), στην Κομοτηνή. Απευθύνεται σε ερευνητές από το ευρύτερο φάσμα των ανθρωπιστικών σπουδών. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αφορούν τις ταυτότητες στη γλώσσα και την τέχνη, τις εθνικές και φυλετικές ταυτότητες, τις κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές ταυτότητες, τα γεωγραφικά όρια των ταυτοτήτων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Ο υπογράφων συμμετέχει με ανακοίνωση που αφορά τη διφυή γλωσσική ταυτότητα του ποιητή και φιλοσόφου Γιώργου Σαραντάρη. Επεξεργάζονται οι συνθήκες "μετακίνησής" του από τη μία γλώσσα στην άλλη, σε συνάρτηση με τη δημιουργική εξέλιξη της γραφής και του στοχασμού του. Το κείμενο θα δημοσιευτεί προσεχώς στα πρακτικά του πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ