«Οταν οι στίχοι αντιστέκονται» (στο Μπλόκο της Κοκκινιάς)